هتل ارم شیراز
هتل ارم شیراز

هتــل ارم شیــراز

SHIRAZ ERAM HOTEL

  • هتل ارم شیراز
  • هتلهای شیراز
  • مسافرخانه های شیراز
  • رزرو هتل شیراز
  • مسافرخانه های شیراز
  • رزرو هتل شیراز
1 2 3 4 4 4
ارتباط با هتل ارم شیراز

آدرس هتل ارم شیراز
ایران: شیراز-بلوار کریمخان زند- روبروی خیابان خیام
شماره تلفن هتل ارم شیراز
تلفن: 071-32300814-16
ایمیل هتل ارم شیراز
فکس: 071-32335292-32337201
ایمیل هتل ارم شیراز
ایمیل: info@eramhotel.com